Julfest 2007-12-06

Musikafton på GAIS-gården 2007-09-20