Vi tackar Annica Doshé för all hjälp vi fått på GAIS-gården,
när hon slutar sin anställning den 31/3 2022