Styrelsen för Sällskapet Gamla Gaisare

Sune Persson
Ordförande

Jan-Ove Andersson
V.kassör

Tore Wadstein
Revisor

Osborn Larsson
Sekreterare

Göran Andersson
V. sekreterare

Leif Cronholm
Hedersordförande

Leif Olsson
Kassör

Bengt Kihlberg
Ledamot

Bengt Hammar
Hedersledamot

Kjell Uppling
V. ordförande

Tore Dahlqvist
Revisor