Styrelsen för Sällskapet Gamla Gaisare

Sune Persson
Ordförande

Göran Andersson
V. sekreterare

Leif Cronholm
Hedersordförande

Osborn Larsson
Sekreterare

Kjell Uppling
Ledamot

Bengt Hammar
Hedersledamot

Leif Olsson
Kassör

Tore Dahlqvist
Revisor

Jan-Ove Andersson
V.ordförande

Tore Wadstein
Revisor