Styrelsen för Sällskapet Gamla Gaisare

Sune Persson
Ordförande

Göran Andersson
V. sekreterare

Tore Wadstein
Revisor

Osborn Larsson
Sekreterare

Åke Lindegart
Ledamot

Tore Dahlqvist
Revisor

Leif Olsson
Kassör

Bengt Hammar
Ledamot

Jan-Ove Andersson
V.ordförande

Leif Cronholm
Hedersordförande