Styrelsen för Sällskapet Gamla Gaisare

Kjell Uppling
Ordförande

Jan-Ove Andersson
V.kassör

Tore Wadstein
Revisor

Göran Andersson
Sekreterare

Kjell Johansson
V. sekreterare

Leif Cronholm
Hedersordförande

Leif Olsson
Kassör

Bengt Kihlberg
Ledamot

Bengt Hammar
Hedersledamot

Stefan Gustavsson
V. ordförande

Tore Dahlqvist
Revisor