Styrelsen för Sällskapet Gamla Gaisare

Sune Persson
Ordförande

Leif Olsson
Kassör

Bengt Hammar
Ledamot

Göran Andersson
V. ordförande

Åke Sköldberg
Sekreterare

Leif Cronholm
Hedersordförande

Jan-Ove Andersson
Ledamot

Åke Lindegart
Ledamot

Tore Wadstein
Revisor

Tore Dahlqvist
Revisor