Styrelsen för Sällskapet Gamla Gaisare

Kjell Uppling
Ordförande

Jan-Ove Andersson
V.kassör

Tore Wadstein
Revisor

Göran Andersson
Sekreterare

Kjell Johansson
V. sekreterare

Bengt Hammar
Hedersledamot

Leif Olsson
Kassör

Bengt Kihlberg
Ledamot

Stefan Gustavsson
V. ordförande

Tore Dahlqvist
Revisor