Styrelsen för Sällskapet Gamla Gaisare

Kjell Uppling
Ordförande

Bengt Kihlberg
Ledamot

Bengt Andersson
Ledamot

Göran Andersson
Sekreterare

Tore Dahlqvist
Revisor

Håkan Mårtensson
Kassör

Stefan Gustafsson
V. Ordförande

Tore Wadstein
Revisor

Kjell Johansson
V. Sekreterare

Bengt Hammar
Hedersledamot