Bildande


1941 blev ett minnesvärt år för GAIS. Dels kvalade A-laget upp i Allsvenskan efter 3 år i Div. II och dels bildades Sällskapet Gamla Gaisare. Detta skedde vid en träff på Idrottsgården vid Heden där följande 11 framsynta var närvarande:
Gustaf Allersten, Yngve Bengtsson, Joel Björkman, Fritjof Hillén, Robert Hillén, Gustav Johansson (Tjalle Banan), John Johansson (Snärjan), Adolf Larsson, Rudolf Larsson (Rullen), Verner Lingvert och Rune Wenzel.

Föreningen hade vid första årets slut 26 medlemmar och hade enligt stadgarnas § 1 till uppgift att bland äldre medlemmar vidmakthålla intresset för GAIS samt efter förmåga stödja detsamma.
I § 2 fastslogs att man måste varit medlem i GAIS i 10 år och uppnått 30 års ålder. Däremot ströks i det ursprungliga förslaget att man inte fortsättningsvis behövde vara medlem i GAIS och att ej arbetsföra medlemmar kunde befrias från avgift. Medlemsavgiften var från starten 15 kronor.

 

Varför?
 

Man undrar varför Gamla Gaisare överhuvudtaget bildades. Vad undertecknad erfarit av ”Abben” Olsson och som senare bekräftades av Holger Jernsten, så var orsaken politisk. Den gamla ”sosseklubben” höll på att tas över av andra krafter och för att bilda en majoritet vid årsmötet så gjorde man denna satsning. Man undrar verkligen om det finns någon koppling till att GAIS bildades 11 mars och Gamla Gaisare 10 dagar senare den 21 mars.
Tyvärr finns inga protokoll eller anteckningar att gå tillbaka till. Vi har idag inga protokoll före 1948. Vart de har tagit vägen är ingen som vet, men vi vet att gamla dagböcker och protokoll för huvudföreningen även är borta. Ett stycke svensk idrottshistoria är bortstädad!

Åke Lindegart