Gamla Gaisares Jubileumsfond för GAIS-ungdom


Eftersom styrelsen märkt ett stort intresse bland medlemmarna att bidraga ekonomiskt till GAIS ungdomsfotboll, så har styrelsen beslutat att starta en jubileumsfond. Alla bidrag går oavkortat till GAIS ungdom. Hit kan man lämna bidrag vid födelsedagar eller minnesgåva i samband med t. ex. begravningar. Styrelsen lämnar sedan i sin tur uppgifter till anhörig om att minnesgåva erhållits.

Insättningar kan göras på Plusgiro nr: 72 42 59-7 med angivande av Gamla Gaisares Jubileumsfond.

Sedan starten i mars 2016 har 53.700:- kommit in.

GAIS har erhållit 5.000:- i januari 2018 till konstgräsprojektet, GAIS Akademi har erhållit 5.000:-
i juni 2019, 5.000:- i februari 2020, 10.000:- i februari 2021 till minne av Åke Lindegart och 5.000:- i mars 2021, 5.000:- i mars 2022, 5.000:- i februari 2023, 5.000:- i februari 2024, varför fonden nu har kvar 8.700:-.

Redovisning av Jubileumsfonden. Ladda ner PDF